Reklama
 
Blog | Ross Hedvicek

Syntéza analýz

Z dokumentů vyplývá, že geograficky středoevropské státy Česká republika a Slovenská republika nejsou v zásadě demokratičtější než středoafrická Demokratická republika Kongo, když už si tak zakládáte na tom slůvku "republika", které jak v Kongu, tak i u vás ztratilo význam tak jako mnoho jiných slov. O ztrátě významu slov v CSSR psal v Literárních listech [LL 02/05/1968] v eseji O zabíjení slov významný český básník a imunolog MUDr. Miroslav Holub, řádně registrovaný jako agent "Rosťa" v registru svazku StB. Ono číslo LL si stojí za to vyžádat ve vaší knihovně i proto, že mimo jiné obsahuje báseň Jiřího Koláře:

RADA SLOUHŮM

Omlouvali jste zločiny a vynášeli zradu?
Sveďte to na stranu
Mlčeli jste, i když tráva křičela?
Sveďte to na stranu
Psali jste, když se i inkoust červenal?
Sveďte to na stranu
Věřili jste, když ani půlnoc nevěřila svým očím?
Sveďte to na stranu
Byli jste vždy u koryta?
Sveďte to na stranu
Měli jste popravené za třísky při kácení lesa?
Sveďte to na stranu
Děvkařili jste se, když se i děvkám stahoval klín?
Sveďte to na stranu
Sloužili jste, když i feny zalézaly?
Sveďte to na stranu
Šplhali jste, kličkovali, mazali med?
Sveďte to na stranu
Přijímali jste pocty, když si i kámen odplivoval?
Sveďte to na stranu
Odsuzovali jste, když se i provaz styděl za oprátku?
Sveďte to na stranu
Štěkali jste, když zapíral hlas i poslední alík?
Sveďte to na stranu
Donášeli jste, když i udavači mluvili o špíně?
Sveďte to na stranu
Máte ruce od krve?
Sveďte to na stranu
Lízali jste paty a lhali, hrabali jste a žrali?
Sveďte to na stranu
Neslyšeli jste, co si štěbetali i vrabci?
Sveďte to na stranu
Přinutili jste šeptat i děti?
Sveďte to na stranu
Šlapali jste po spoutaných?
Sveďte to na stranu
Plivali jste po mrtvých?
Sveďte to na stranu
Opíjeli jste se cizími slzami a cizím potem?
Sveďte to na stranu
Všechno, všechno, všechno sveďte na stranu, muzikanti noci
Sveďte to na stranu

Roku 1990 napsal můj přítel John Hájek dodatek:

OTÁZKY A ODPOVĚDI KOLABORANTŮM
aneb
Dodatek k Radě slouhům po dalších 20 letech

(Věnováno bývalým členům "organizace zločinné a zavrženíhodné", jak říká platný zákon č. 198/1993 Sb.)

Spolupracovali jste kdy s Velkou stranou?
Potom jste kolaboranti.
Byli jste v partaji před 68.,
a nevadily vám ty gottwaldovsko-stalinistické koncentráky?
Musíte být sadisté.
Řvali jste "Ať žije KSČ!",
a "Se Sovětským svazem na věčně časy!",
a přispívali jste na rudé kriminály,
na (ex)komunistické mučírny,
na odstřel "na útěku",
na zrůdný zákon 231 spolustvořený Jiřím Hájkem,
na justiční vraždy Horákové a generála Píky,
na (ex)komunistické koncentráky, PTP a TNP,
na strážní věže,
na pohraničnické psy dvounohé a čtyřnohé,
na ostnatý drát?
Jste rudí internacisté.
Hulákali jste "Kdo nejde s námi, jde proti nám!"?
Ano, půjdeme proti vám až do smrti naší nebo vaší.
Chtěli jste reformovat komunismus?
Byli jste na rudo přelakování fašisté s lidskou tváří.
Schvalovali jste „vstup bratrských vojsk“?
Jste zrádci národa.
Zůstali jste v partaji i po invazi?
Jste tuplovaní kolaboranti.
Byli jste ve Svazu československo-sovětského přátelství?
Patříte před soud za kolaboraci s okupanty.
Platili jste příspěvky do partaje?
Financovali jste zločiny.
Nemluvíte o Jáchymově, Borech, Ruzyni a Leopoldově?
Nechcete slyšet jména koncentráku výsměšně pojmenovaných
Bratrství, Rovnost, Svornost,
Barbora, Bytíz, Eliáš, Mariánka,
Nikolaj, Prokop, Vojna, Vykmanov, atd, atd,
založených dodnes vládnoucími exkomunisty?
Nejen oni, ale i vy máte krev na rukou.
Říkáte, že jste osobně nikomu ani vlásek nezkřivili?
Eichmann, Heydrich a Hitler páchali zločiny
jen za psacím stolem, přesně tak jako vy.
Myslíte, že tu krev z vašich rukou smyjete šampónem?
Jen přes naše mrtvoly.
Šířili jste kolem sebe hrůzu a strach na pracovišti?
Pak jste teroristé.
Kádrovali jste, donášeli a udávali?
Jste odporní fízlové.
Dohnali jste nás k emigraci a teď k nám lezete?
Vy nestydáci, duste se ve vlastní šťávě v kotlině.
A co vy, slouhové exkomunistů, vy růžoví kolouši,
kteří s exKSČisty kolaborujete,
omlouváte je, chráníte je zákonem, volíte je,
a přitom NECHAVÁTE JEJICH OBĚTI V ROLI OBĚTÍ?
Vás už nazval Lenin užitečnými idioty,
užitečnými pro exkomunisty,
a jejich parchanty, aby bylo jasno.
Počítáte s tím, že zapomeneme?
Nikdy, nebudeme falšovat dějiny jako vy.
Myslíte si, že vám odpustíme?
Ano, ale až po projevu účinné lítosti
a po zkušební době 42 let, až roku 2032.
Co máte dělat?
Spáchejte sebevraždu.
Jakým způsobem?
Skočte do latríny, patříte na hnojiště dějin,
rádi za vámi spláchneme.

Po poetickém osvěžení paměti zpět k přirovnání ČR a SR ku Kongu a jiným "demokratickým republikám". Pokud kroutíte hlavou nad přirovnáním ČR a SR ke Kongu, pak vřele doporučují si v internetu vyhledat "transparency index", kde ČR a SR jsou na 50. místě v korupci (první místo obsadilo nejméně zkorumpované Finsko).

Podobně jako Demokratická republika Kongo, i Česká republika a Slovenská republika nejsou právními státy a demokratickými zeměmi, kterými předstírají být, nýbrž zeměmi založenými na kriminálních a nedemokratických principech. Hlavními pachateli a viníky této situace jsou Václav Havel, který je přímo zodpovědný za udržení komunistů u moci a za prosazení principu právní kontinuity s komunistickou ČSSR a antirestitučních zákonů (odpornou odbornou pomoc rádi poskytli soudruzi prof. JUDr. Zdeněk Jičínský a JUDr. Pavel Rychetský, dnes předseda Ústavního soudu ČR, takže "si můžete u nás na nás stěžovat", jak sadistický velitel tábora v Jáchymově radil novým vězňům) a Václav Klaus, který je přímo zodpovědný za ekonomické zmrzačení země a ustavení kriminálních vztahů (piratizace, tunelářství) v ekonomice, zákonodárství (českozlodějské, diskriminační, antirestituční) a ve správě státu.

Příčin děsivě zdemoralizovaného stavu České republiky je několik, ale všechny pocházejí z jednoho kořene a to, že nebyl hned z počátku ustaven právní stát. Právní stát vychází z principu, že zločin je potrestán, tudíž právu bylo učiněno zadost. V Československu nebyl hned po sametovém podvodu zločin potrestán, což následně vedlo k dnešním problémům, včetně ekonomických. Implikace zní asi takto (můžete tomu klidně říkat Hedvíčkův zákon): bez trestu není spravedlnosti, bez spravedlnosti není demokracie a bez demokracie není prosperity.

Právní řád byl vědomě zanedbáván Havlem, jehož hlavním úkolem bylo zajistit, aby komunisté nebyli potrestáni a udrželi se u moci, a následně i Klausem, jehož úkolem byla převedení ekonomické moci komunistického státu do soukromých rukou exkomunistů. Oba své kolaborantské a možná i stranické úkoly splnili a plní.

Obyvatelstvo obou následnických státu Československa trpí masovým stockholmským syndromem – což ostatně není ve východní Evropě, decimované po staletí tyraniemi různých typů vzácným jevem. Příkladem může být absurdní masové uctívání původců negativních jevů ve společnosti coby zachránců téže společnosti – jako například nekritické zanícení nejméně vzdělaných a nejméně informovaných mas pro Havla a Klause v České republice a pro Mečiara na Slovensku.

Kult osobnosti prosperoval v geograficky středoevropské ČSR už za tatíčka Masaryka, za znárodňovatele a dekretisty Beneše, za Klémy Gottwalda (také Stalinovy pomníky) – opět zcela podobně jako v některých středoafrických republikách (Mobutu Sese Seko v Kongu, Idi Amin Dada v Ugandě, Jean-Bedel Bokassa ze Středoafrické republiky – ano i to byla "republika"). Je-li geografickým Středoevropanům střední Afrika příliš vzdálená, pak středoevropská Třetí říše poskytuje bližší precedens.

Tyto jevy jsou srovnatelné jen s frenetickým nadšením běžných Němců pro Adolfa Hitlera v době před druhou světovou válkou. Nadšené davy, hnědé nebo růžové, nejsou ochotny vyslechnout (natož vzít na vědomí) kritické argumenty a kritikové jsou napadáni tak jako v dobách nástupu nacismu. Odmítání argumentů kritiky Havla a Klause dosahuje až patologické úrovně. Jako srovnání lze použít známé odmítání obyvatel Mnichova uvěřit, že v jejich sousedství, v koncentračním táboře v Dachau se zabíjeli lidi, dokud nebyli americkou armádou donuceni absolvovat návštěvu tábora a uvidět krematoria na vlastní oči. Ale i potom říkali "Wir haben es nicht gewußt" (Nevěděli jsme to). K tomu existuje klasická reakce otázkou: "Oder haben Sie es nicht wissen wollen?" (Či jste to nechtěli vědět?).

Jakým táborem budou muset být prohnáni dnešní uctívači kolaborantů a piratizátorů Havla a Klause, aby se jim v jejich růžových hlavinkách rozsvítilo, lze dnes jen těžko předpovídat.

Chytří čtenáři mi prominou, že mne zde a nyní napadá lidová moudrost: "Nur die dümmsten Kälber wählen seine Metzger selber." (Jen nejhloupější telata si sama vybírají svoje řezníky.) Pro akademiky a historiky "s delším vedením" toto lidové moudro rád osvětlím.

Československý lid dovolil exkomunistům (tj. bývalým členům "organizace zločinné a zavrženíhodné", jak uzákoňuje platný český zákon č. 198/1993 Sb.), aby vládli dál prostřednictvím kolaborantů a protektorů (= ochránců) jako Havel a Klaus a jejich kolaborantů, aby svobodu slova dál potlačovali (otevřete si ústa a můžete se jít pást; Hučín) a aby ekonomicky utlačovali dál (piratizační podvod Klause + Třísky + Ježka + Koženého, uměle vyvolaná inflace a znehodnocení úspor po 17/11/1989), i když "jinými prostředky" (von Clausewitz promine, že parafrázuji jeho výrok že "mír je pokračování války jinými prostředky").

Dalších pár moudrosti, které mne na závěr napadají :

Každý národ na takovou vládu, jakou si zaslouží.

George Santayana (1863 – 1952, americký filozof a básník) napsal roku 1905: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Ti, kteří si nepamatuji minulost, jsou odsouzeni si ji zopakovat."

Max Lerner (význačný sociální kritik v USA) kdysi napsal:

V Anglii vše, co není zakázáno, jest dovoleno.
V Německu je vše zakázáno, co není dovoleno.
Ve Francii je vše dovoleno, i když je to zakázáno.
A v Rusku je vše zakázáno, i když je to dovoleno.

Charakterizace Česka, která mne napadají:

V Česku všichni serou na všechny a na všechno,
advokáti serou na klienty kteří je platí,
soudci a soudkyně serou na zákony
a na rozhodnutí ústavního soudu
a zákony a ústavní soud serou na ústavu.

(Advokátka JUDr. Daniela Světlíková teď za odměnu údajně chrání lidská práva v Českém helsinském výboru stylem "můžete si u nás na nás stěžovat", jak říkal velitel tábora v Jáchymově novým vězňům.)

Ze zachyceného e-mailu: „Je to ale fakt, udělali jsme hrozný životní omyl, že jsme se sem vrátili, dnes a denně se stydíme, že jsme vzešli z tohoto národa. Nazývat to tu zde Balkánem by byla urážka pro skutečně obyvatelé Balkánu. … Co dál?“

Z časopisu Vesmír 07/1996 s. 407 (šéfredaktorem je Vaškův bratr Ivan Havel) cituji: "Češi jsou mistři úhybných manévrů a postranních uliček a snadno unikají od závažných témat k podružným hloupostem. … závisti či švejkování."

Češi mají 5 pevných zásad: možná, jaksi, tak nějak, kdyby, oni.

Milí čtenáři, sdělte mi laskavě vaše postřehy o české povaze, rád se poučím. Učit se, učit se, učit se.

Definitivní závěr: Na rozdíl od fašistických diktatur v Itálii, Španělsku a Portugalsku které si i přes útlak zachovaly to, čemu se říká občanská společnost, exkomunisté v ČSSR občanskou společnost zcela rozvrátili (víc než např. v Polsku) a nakonec i zničili. Proto se přeměna dnešní České republiky a Slovenska v právní státy západního typu s fungující demokracii a prosperující ekonomikou v nejbližších desetiletích nedá předpokládat.

"Nežít se lží!" Ne, to nevymyslel Velkej Vašek, to je název eseje, kterou napsal Alexander Solženicyn 12/02/1974, která končí citátem tří veršů z Puškinovy básně. "Jestliže se i pak budeme bát, pak jsme beznadějně ztraceni a zasluhujeme si tohoto Puškinova opovržení:

Nač je stádům darů svobody?

Jejich dědictvím z rodu na rod
je jen jařmo a bič."

———————–

Zdroje:

Michael R. Beschloss and Strobe Talbott – At the highest levels (The inside story of the end of thé Cold war )

Timothy Garton Ash – The Magic Lantern: The Revolution of Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague, Random House 1990

Milt Bearden and James Risen – The Main Enemy (The inside story of the CIA's final showdown with the KGB),

Committee on Foreign Affairs, U.S. Senate, Soviet Diplomacy and Negotiating Behavior, 1988-1990: Gorbachev, Reagan, Bush Meetings at the Summit, Washington, Library of Congress, Office of Research Coordination, 1991

U.S. House of Representatives, Permanent Select Committee on Intelligence, Intelligence Library, Past Committee Documents, 1992

Public Papers of the Presidents: George Bush, 3 vols. 1989-1991, Washington, U.S. Government Printing Office

——-

Vyseuvedeny text je ukazka z me nove knihy SAMETOVY TUNEL, ISBN 80-86851-61-3, ktera prave vysla v prazskem nakladatelstvi BETA a bude k dostani v obchodech v nejblizsich dnech. Nalozte si ji pod stromecek!  Knizku muzete objednat na adrese http://www.betaknihy.cz/detail.php?k=4

Reklama